Entertainment, Good Love messages, Marathi

Lagn Mahnje kay asat [Martathi poem]

Lagn Mahnje kay asat

lagn mahnje kay asat marathi

If you Like it,Share it..Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

13 Comments

  1. very nice but, lang Mahnje dukhache sagar naste ka vikarache wadal naste ka, lang mahnje dogha sathich zhi jayche ast ka aplya gharasathich ast ka lang mahnje sanusar dogha sathich ast ka znma bharachi sat nahi achi janve asun sudha appn khota sansar ka karto

  2. lagna mhanaje asach asat!aayushachya vatevar jara japun chalayach asat.lagna mhanaje pahat Ek swapnalu parvach, Ek mekache houn Ek mekansathi jaganyachi!

  3. l 8275282853 lagn manje navya jivnachi suruwat ya weli saravat motha anand hoto i like marrieage

  4. lagn mhanje lagn kelya shivay te define karta yet nahi mhanun lagn kara ani magach comment kara. ok friends

Comments are closed.